ONZE VISIE

Onze benadering is holistisch; we gaan uit van de mens als geheel en nemen zowel lichaam als psyche in de behandeling mee. Daarbij gaan we er van uit dat het lichaam puur natuur is en net als de natuur de kracht en het vermogen heeft om zich te herstellen of een nieuw evenwicht te vinden wanneer zij verziekt of beschadigd is.

De klacht of het probleem als signaal

Wanneer je maar niet vooruit lijkt te komen in het leven, of wanneer problemen of klachten maar niet veranderen, moet daar een onderliggende reden voor zijn. Door gebeurtenissen in je leven ontwikkel je mechanismen om hiermee om te gaan. Die mechanismen blijf je veelal in stand houden, ook al is de reden er al lang niet meer of is de situatie nu anders. Zolang je beschikt over voldoende energie, is er niets aan de hand. Maar jezelf in evenwicht moeten blijven houden brengt spierspanning, stress, vermoeidheid met zich mee en kost energie. Klachten genezen minder snel en er ontstaan problemen. Vaak is het de zwakste schakel die het als eerste begeeft. Door energieblokkades op te ruimen en terug te gaan naar de dieperliggende oorzaak, komt energie vrij en geef je je lichaam weer de mogelijkheid om zelf te genezen. Tegelijk wordt het makkelijker om de stappen te zetten die nodig zijn om je leven en gezondheid weer in eigen hand te nemen.

De centrale vraag

Met een probleem of met een klacht wordt zichtbaar wat zich in je innerlijk afspeelt. Dit is vaak iets anders dan je zelf met je ratio bedenkt. Bij alle soorten klachten en problemen is de centrale vraag: “Wat doe ik (niet), waardoor mijn leven, mijn problemen, mijn klachten, zijn zoals ze zijn?” De  beantwoording van die vraag geeft de mogelijkheid om zelf iets aan een situatie te doen of te veranderen. Een belangrijke meerwaarde hierbij is dat denk- en gedragspatronen naar voren komen, waarmee je een klacht of probleem onbewust in stand houdt.

Voor vragen

Klik hier