OVER ONS

Wij werken vanuit eigen ervaring. Wij weten dat het vaak moeilijk is om de juiste hulp te vinden, te vragen en toe te laten. De Marcostherapie heeft ons zelf veel gebracht, niet alleen op het vlak van gezondheid, maar het heeft ook onze relatie met elkaar, onze kinderen en de mensen om ons heen verrijkt.

Jacolien was jarenlang chronisch ziek. Zij had chronische vermoeidheid (ME) en allerlei lichamelijke klachten. Wij hebben vele wegen bewandeld in de zoektocht naar herstel. Door de problemen met haar gezondheid heeft ze geleerd waar en op welke manier haar energie verloren gaat en wat energie geeft. Dit bleek op heel andere manieren dan ze zelf had gedacht. Inmiddels is ze alweer jaren gezond en weet ze haar energie goed te gebruiken. Jacolien is als voedingskundige afgestudeerd en werkte daarna binnen gezondheidsvoorlichting en -onderwijs, zowel in de tropen als in Nederland. Ze laat haar creativiteit stromen in het maken van persoonlijke sieraden en is naast het behandelen van mensen in de praktijk parttime directeur van een opleidingsinstituut. Ze heeft ontdekt dat ze heel goed aanvoelt wat er bij de ander speelt en gebruikt dit bij de behandelingen.

Bert is oorspronkelijk (tropisch)bosbouwkundig ingenieur. Hij had zijn gevoelkant achter een dikke muur gestopt en leefde vanuit zijn ratio. Door de loop van ons leven en in het bijzonder de ziekte van Jacolien was hij gedwongen om anders met zichzelf en het leven om te gaan. Onze relatie veranderde en het werd hem gaandeweg duidelijk dat het tijd werd te erkennen dat hij een gevoelig mens is en die gevoelens serieus te nemen. De opleiding tot Marcos-therapeut heeft hem heeft geholpen om daar balans in te vinden. In plaats van in de bosbouw werkt hij nu als leidinggevende in de maatschappelijke dienstverlening. In zijn werk lukt het steeds beter om ratio en gevoel te combineren. Daarnaast kwam hij er in de loop van de opleiding achter dat hij met zijn handen mensen kan helpen energetisch in balans te komen. Dat benut hij in onze praktijk.

Wij staan voor kwaliteit

Wij hebben de beroepsopleiding tot Marcostherapeut met positief resultaat afgerond. Als waarborg voor onze kwaliteit volgen wij jaarlijks bij- en nascholing. Dit wordt bewaakt door de beroepsvereniging VBAG (www.vbag.nl)  waar wij bij zijn aangesloten. Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de door ons geboden behandeling dan kunt u zich richten tot de VBAG. U vind het klachtenreglement op de VBAG website (www.vbag.nl). Tevens zijn wij ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Daaronder valt ook het Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).*

Voor onze privacy verklaring zie Privacy verklaring Strijker Marcostherapie

Voor vragen

Klik hier