Marcostherapie

Marcos-therapie is een natuurlijke behandelwijze waarbij een klacht of probleem integraal wordt benaderd. Het doel van de behandeling is het weer vrijmaken van energie en de bewustwording van denk- en gedragspatronen, waarmee de mens een klacht of probleem onbewust in stand houdt. Er wordt gewerkt vanuit de oorsprong van het probleem.

  Anamnese

Het eerste consult begint met een inleidend gesprek waarin we je klacht, je probleem of doel helder willen krijgen. Waar gaat het om? Wat is daarbij je hulpvraag? Daarnaast zullen we verdere vragen stellen over jouw gezondheid en je persoonlijke situatie. Vervolgens vindt een oriënterend onderzoek plaats, waarbij we gebruik maken van spiertesten uit de toegepaste kinesiologie. Hierbij wordt een beeld gemaakt van de oorsprong van je probleem of van je klacht. Wij stellen geen diagnose.

     Behandeling 

Behandeling vindt plaats via een therapeutisch gesprek en via behandeling van het lichaam. Met behulp van kinesiologische spiertesten onderzoeken we welke handelingen het meest effectieve resultaat opleveren bij je klacht of probleem. Dit kan zijn behandeling van gewrichten, spieren, acupunctuurpunten of littekens. Ook geven we voedingsadviezen en eventueel adviseren we (tijdelijk) kruidenproducten. Bovendien worden gevoelens 'aangeraakt' en doorleefd. Soms combineren we de aanpak met een energiebehandeling. In een therapeutisch gesprek geven we je inzicht in je onderliggende probleem.

Als die link gelegd is gaan we mét jou op zoek naar het gedrag en naar de manier van denken die jij je daarbij hebt eigengemaakt. Vervolgens wordt er samen met jou een weg uitgestippeld om op een nieuwe, constructieve wijze met deze patronen om te gaan. Uit iedere behandeling volgen duidelijke huiswerkopdrachten, waardoor je zelf de grip op je leven en functioneren kunt opbouwen.

Terug naar overzicht

Voor vragen

Klik hier